Samenspel basis voor 1 april

Een spel is geen spel zonder sámenspel. Dat is niet altijd zo geweest bij de uitvoering van het sinds 1962 jaarlijks terugkerende historische 1 april-spel. Eigenlijk kwam dat spel pas goed van de grond in de jaren ’80. “Dat had vooral met de eigenwijsheid van de toenmalige spelers te maken”,

Bron: Brielsche Courant